Felix Franke regiert in Albersloh

Mit dem 232. Schuss holte Leutnant Felix Franke um 19.14 Uhr den Vogel von der Stange. Mit dem 232. Schuss holte Leutnant Felix Franke um 19.14 Uhr den Vogel von der Stange.

 Read More